ಸಂಪರ್ಕ

ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ ಬೆಂಗಳೂರು
ನಿರ್ದೇಶಕರು,

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ದೂರ ಸಂವೇದಿ ಅನ್ವಯಿಕ ಕೇಂದ್ರ
ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣಾ ಇಲಾಖೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ
'ದೂರ ಸಂವೇದಿ ಭವನ', ಮೇಜರ್ ಸಂದೀಪ್ ಉನ್ನಿಕೃಷ್ಣನ್ ರಸ್ತೆ,
ದೊಡ್ಡಬೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 097
ಫೋನ್: 080-29720557/58
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್: 080-29720556
ಇ-ಮೇಲ್: ksrsac_gok@yahoo.co.in

ಮೈಸೂರು ಪ್ರಾಂತೀಯ ಕಛೇರಿ,

ಕ.ರಾ.ದೂ.ಸಂ.ಅ.ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರಾಂತೀಯ ಕಛೇರಿ,
ಸ್ಟೆಪ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಎಸ್‍ಜೆಸಿಇ ಕ್ಯಾಂಪಸ್,
ಮೈಸೂರು-570 006.
ಬಲ್ಲೇಗೌಡ.ಎನ್.ಸಿ
ಹಿರಿಯ ಯೋಜನಾ ವಿಜ್ಞಾನಿ
ಮೊಬೈಲ್: 9900744009
ಫೋನ್/ಫ್ಯಾಕ್ಸ್: 0821-2512208
ಇ-ಮೇಲ್ :ksrsacmysore@gmail.com

ಕಲಬುರ್ಗಿ ಪ್ರಾಂತೀಯ ಕಛೇರಿ,

ಕ.ರಾ.ದೂ.ಸಂ.ಅ.ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರಾಂತೀಯ ಕಛೇರಿ,
ಕಲಬುರ್ಗಿಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕ್ಯಾಂಪಸ್,
ಕಲಬುರ್ಗಿ-585106
ಡಾ. ಎ.ಜಿ. ರಾಜಣ್ಣ
ಹಿರಿಯ ಯೋಜನಾ ವಿಜ್ಞಾನಿ
ಮೊಬೈಲ್: 9342164439
ಫೋನ್/ಫ್ಯಾಕ್ಸ್: 08472-260082
ಇ-ಮೇಲ್: ksrsac.rcglb@gmail.com

ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಪ್ರಾಂತೀಯ ಕಛೇರಿ,

ಕ.ರಾ.ದೂ.ಸಂ.ಅ.ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರಾಂತೀಯ ಕಛೇರಿ,
ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಛೇರಿ,
ಬಾಗಲಕೋಟೆ-587 101
ಸುಧಾಕರ ಮಾಲಿ ಪಾಟೀಲ
ಯೋಜನಾ ವಿಜ್ಞಾನಿ
ಮೊಬೈಲ್: 9880490932
ಫೋನ್: 0835-4235108
ಇ-ಮೇಲ್: sudhakar_1920@rediffmail.com

ವಿಟಿಯು ವಿಸ್ತರಣಾ ಕಛೇರಿ,

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ದೂರ ಸಂವೇದಿ ಅನ್ವಯಿಕ ಕೇಂದ್ರ
ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣಾ ಇಲಾಖೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ
4 ನೇ ಮಹಡಿ, ಬಿ ಬ್ಲಾಕ್,
ಟಿ.ಟಿ.ಎಂ.ಸಿ. ಬಿ.ಎಂ.ಟಿ.ಸಿ ಕಟ್ಟಡ,
ಕೆ. ಹೆಚ್ ರಸ್ತೆ, ಶಾಂತಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560027.