ಸುದ್ದಿ

ಬೆಂಗಳೂರು ಟೆಕ್ ಸಮಿಟ್ 

ದಿನಾಂಕ: 29 ನವೆಂಬರ್ ಇಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ 1, 2018

ಸ್ಥಳ: ಅರಮನೆ ಆವರಣ

ಕ.ರಾ.ದೂ.ಸಂ.ಅ ಕೇಂದ್ರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು

 1. ಕೆ-ಜಿಐಎಸ್ ಹ್ಯಾಕಥಾನ್

 2. ಕೆ-ಜಿಐಎಸ್ ಡೀಪ್ ಟೆಕ್ ಟುಟೋರಿಯಲ್
  ದಿನಾಂಕ:
  01-12-2018
  ಸಮಯ: ಅಪರಾಹ್ನ 12.00 ರಿಂದ 12.45
  ಸ್ಥಳ: ಸಭಾಂಗಣ-1

 3. ಜಿಯೋಸ್ಪೇಷಿಯಲ್ ಇನೋವೇಶನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್‍ರಪ್ಟಿವ್ ಚೇಂಜಸ್
  ದಿನಾಂಕ:
  01-12-2018
  ಸಮಯ: ಅಪರಾಹ್ನ 2.30 ರಿಂದ 4.00
  ಸ್ಥಳ: ಸಭಾಂಗಣ-2

 4. ಡ್ರೋನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಅಂಡ್ ಅಪ್ಲೀಕೇಶನ್
  ದಿನಾಂಕ:
  01-12-2018
  ಸಮಯ: ಅಪರಾಹ್ನ 4.00 ರಿಂದ 5.30
  ಸ್ಥಳ: ಸಭಾಂಗಣ-2